woensdag 21 mei 2008

Sociaal-emotionele lessen

De afgelopen weken heb ik een drietal sociaal-emotionele lessen aan de klas gegeven. Dit i.v.m. een onderzoek dat ik verricht. Ik onderzoek of voor het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden een methode nodig is of dat dit al in je onderwijs is verwerkt. De term "sociaal-emotioneel" klinkt misschien heel zwaar, maar dat is het absoluut niet. Bij kleuters worden sociaal-emotionele vaardigheden vaak aangeleerd door spelletjes. De volgende onderwerpen worden tijdens de sociaal emotionele lessen behandeld:

- Zelfvertrouwen en weerbaarheid
- Gevoelens van zichzelf en anderen
- Inleven in de ander
- Waarden en normen
- Conflictsituaties oplossen
- Relaties en seksualiteit

17 april vond de eerste sociaal-emotionele les plaats, met als titel "De wees vrolijk automaat".

De les begon met het volgende gedichtje:

Op de hoek van de Berenstraat
staat een Wees Vrolijk Automaat.
Je stopt er een muntje in en dan
word je zo vrolijk als 't maar kan.
Je danst en zingt de hele dag,
zelfs als je niet dansen en zingen mag.


Dit gedicht hebben we nagespeeld en we hebben er over gesproken.

Als verwerking hebben we zelf een Wees Vrolijk Automaat gemaakt. In een prachtig versierde doos, zitten tekeningen van de kinderen. De kinderen hebben allemaal iets getekend waar ze heel blij van worden, zoals de regenboog, spelen met vriendinnen, buiten spelen enz.

24 april vond de tweede sociaal-emotionele les plaats, met als thema praten en luisteren.

We hebben een spelactiviteit en een creatieve opdracht uitgevoerd. Bij het spelactiviteit moesten de kinderen luisteren naar een gedicht en de bewegingen van de dieren nadoen.
De kinderen leren hierdoor aanwijzingen op te volgen door goed te luisteren. Het gedicht gaat als volgt:

Eendjes waggelen naar het water
Sluipend loopt de grote kater

De egel rolt zich in een bolletje
De muis kruipt in zijn holletje

Apen klimmen in de bomen
Poezen liggen lui te dromen

Kalfjes huppelen in het gras
Vissen zwemmen in de plas

Kikkers springen in de sloot
Rek je uit en maak je groot

Kinderen hinkelen op het plein
Stamp met je voeten en maak je klein

Slakken kruipen door het zand
Sta op en geef elkaar een hand


Bij de creatieve opdracht mochten de kinderen om de beurt in hun groepje zeggen wat er getekend moest worden en in welke kleur. De kinderen ervaren hierdoor hoe het is als er naar hen geluisterd wordt en hoe het is om zelf te luisteren. Er werden de gekste dingen verzonnen om te tekenen. Zoals een grijze olifant met vijftig poten, een giraffe en een blauwe kikker.

Op 15 mei vond de laatste sociaal-emotionele les plaats, met als thema "Welterusten... Kleine Beer"

Allereerst heb ik het gelijknamige prentenboek voorgelezen. Daarna hebben we het verhaal nagespeeld met berenknuffels. Tot slot hebben we nog over het onderwerp nagepraat.


Geen opmerkingen: