zaterdag 31 mei 2008

stageweek

Van maandag 19 mei t/m vrijdag 23 mei heb ik de hele week stage gelopen.

Deze week heb ik voor het thema 'Bijen' gekozen.
De hele week heb ik lessen gegeven rond dit thema.
Hier een kort overzicht van wat we die week allemaal gedaan hebben:

Maandag 19 mei:

Deze dag heb ik een algemene les over 'Bijen' gegeven. Een algemene les is een echte Montessori werkvorm. Tijdens zo'n les wordt een onderwerp uit de biologie of een ander interessant gebied behandeld. De bedoeling is dat het kind op basis van de verkregen informatie zelfstandig met het onderwerp doorgaat. Daarvoor zijn er verwerkingen. Deze werkjes hebben betrekking op het onderwerp van de algemene les. Zie hier een paar foto's van de werkjes die de kinderen gedaan hebben:
Dinsdag 20 mei:

Deze dag hebben de kinderen als bijen op muziek bewogen. Als de muziek hard klonk, moesten de kinderen grote gewegingen maken en als de muziek zacht klonk, moesten de kinderen kleine bewegingen maken. Dit konden ze erg goed. Ze vonden het zo leuk, ze waren echt niet te stoppen.

Woensdag 21 mei:

Vandaag hebben de kinderen een liedje over de bij geleerd.

Bijtjes komen vragen, mag ik wat honing dragen
Mag ik wat honing kleine bloem, zoem zoem zoem

Op de maandsluiting zullen de kinderen dit lied laten horen

Donderdag 22 mei:

Deze dag heb ik een dansles gegeven. De kinderen hebben met sjaaltjes als bijen gedanst. Dit deden ze op muziek van de Efteling. Het was echt een prachtig gezicht, al die gekleurde sjaaltjes.

Vrijdag 23 mei:

Tot slot een dramales. De kinderen hebben een verhaal over de boerderij uitgebeeld.

Het was een gezellige week.

Geen opmerkingen: